Málið er ekki svo flókið!

Við gefum út eigið námsefni, veitum ráðgjöf um kennsluhætti, ritstýrum, lesum yfir hvers kyns texta, leiðbeinum um meðferð íslensks máls, tökum að okkur verkefnisstjórn, leiðbeinum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og stofnunum um viðfangsefni á okkar sviði.

Um Málborgu

TPL_SUBTITLE_UM_MáLBORGU

svanhkrMálborg var stofnuð af Svanhildi Kr. Sverrisdóttur snemma árs 2013, sem útgáfu- og ráðgjafarfyrirtæki. Fyrsta verkefni Málborgar var útgáfa Málfinns. Málfinnur hafði komið út tólf árum áður hjá Námsgagnastofnun og átt farsælan feril innan skólakerfisins. Kominn var tími á endurskoðun og var Málfinnur aukinn og endurbættur og bókin fékk nýtt og fallegt útlit. Á eftir Málfinni komu úr smáforritin Snjallfinnur og Ísborg. Samhliða gerð námsefnis og útgáfu veitir Málborg aðstoð við textagerð og ráðgjöf á sviði kennslu- og menntamála.  

Svanhildur Kr. Sverrisdóttir hefur lokið B.Ed.-prófi í list- og verkgreinum, BA-prófi í íslensku, M.Ed.-prófi í uppeldis- og kennslufræðum með áherslu á kennslufræði móðurmáls og doktorsnámi í menntunarfræðum. Svanhildur hefur langa reynslu af kennslu á öllum skólastigum, hún ritstýrði Skímu, málgagni móðurmálskennsla 2006–2011, starfaði sem kennsluráðgjafi í grunnskólum Garðabæjar og sem sérfræðingur í mennta- og menningarmálaráðuneytinu í mörg ár. Hún hefur veitt einstaklingum, kennarahópum, skólum og sveitarfélögum kennsluráðgjöf, m.a. um stefnumótun, símenntun kennara, kennsluhætti, þróunarverkefni, námsmat og læsi. Svanhildur hefur tekið þátt bæði í rannsóknum á skólastarfi og úttektum á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis, setið í samstarfshópum og nefndum þar sem fjallað er um málefni skólakerfisins og verið verkefnisstjóri ýmissa verkefna, nú síðast formaður starfshóps á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis um mótun framtíðarstefnu um samræmd könnunarpróf. Þá hefur Svanhildur verið fulltrúi mennta- og menningarmálaráðuneytis í Evrópusamstarfi um nám fullorðinna og landstengiliður í Evrópusamstarfi um fullorðins­fræðslu. Svanhildur hefur skrifað ýmsar greinar um kennslu og samið töluvert af námsefni, bæði bækur og rafrænt efni. Mest af því efni hefur Menntamálastofnun (áður Námsgagnastofnun) gefið út.

Hafðu samband

TPL_SUBTITLE_HAFðU_SAMBAND

Við gerum ýmist tilboð í verkefni eða vinnum þau í tímavinnu.
Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar um verð og þjónustu.


fb

 

  • Please use a REAL email address so that we can get back to you.