Málið er ekki svo flókið!

Við gefum út eigið námsefni, veitum ráðgjöf um kennsluhætti, ritstýrum, lesum yfir hvers kyns texta, leiðbeinum um meðferð íslensks máls, tökum að okkur verkefnisstjórn, leiðbeinum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og stofnunum um viðfangsefni á okkar sviði.

Ráðgjöf og verkefnastjórnun

TPL_SUBTITLE_RáðGJöF_OG_VERKEFNASTJóRNUN_

radgjofRáðgjöf, verkefnastjórnun og námskeið fyrir einstaklinga, hópa, skóla og stofnanir um kennsluhætti, t.d. starf og skipulag í kennslu­stundum, námsumhverfi, kennslu­aðferðir, viðfangsefni, námsmat, náms­efnisgerð og námsefnis­notkun. Einnig er í boði ráðgjöf og fyrirlestrar um flest sem viðkemur íslenskri tungu.

Hafðu samband

TPL_SUBTITLE_HAFðU_SAMBAND

Við gerum ýmist tilboð í verkefni eða vinnum þau í tímavinnu.
Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar um verð og þjónustu.

 

 

Málborg ehf.


fb